Βοήθεια

συμβουλές

Επενδύσεις Προέδρου


O Πρόεδρός σας θα επενδύει πάντα χρήματα ώστε να εξασφαλίσει ότι η "καθαρή αξία" του συλλόγου (η αξία των παικτών σε μετρητά) δεν πέφτει ποτέ κάτω από το 50% της μέσης αξίας συλλόγου στην κατηγορία σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι "καθαρές αξίες" των μικρότερων συλλόγων δεν είναι ποτέ υπερβολικά μικρότερες από αυτές των μεγαλύτερων συλλόγων της κατηγορίας. Αν δεν λάβετε επενδύσεις από τον Πρόεδρό σας, σημαίνει ότι η "καθαρή αξία" του συλλόγου σας είναι πάνω από 50% της μέσης αξίας συλλόγου στην κατηγορία σας.