Βοήθεια

Εάν ένα στοιχείο στην σελίδα δεν λειτουργεί ή δεν εμφανίζεται σωστά τότε θα πρέπει να αναφέρεις αυτό το γεγονός ως σφάλμα.

Πάντως, προτού αναφέρετε ένα σφάλμα, παρακαλώ προσφύγετε στις Συχνές Ερωτήσεις.

'Εαν πιστέψουμε πως είναι σφαλμα,θα το προσθέσουμε στη λίστα σφαλμάτων και θα το διορθώσουμε με την πρώτη ευκαιρία

Please note that known and non-bug submissions will be closed.

Συχνές Ερωτήσεις

SMFA


Εξαπάτηση


Σύλλογος


Κόσμος Παιχνιδιού


Λογαριασμός


Βάση Δεδομένων