Βοήθεια

συμβουλές

Σύνδεση Κόσμων Παιχνιδιού


Connect Game Worlds are created by Gold Managers. The creator can decide on either a league or cup format and also the rules for this Game World.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το SMFA θα δημιουργήσει επίσης επίσημους SMFA Συνδεδεμένους Κόσμους Παιχνιδιού που ο καθένας μπορεί να εισέλθει.