Βοήθεια

συμβουλές

Φήμη SM


Κάθε προπονητής αρχίζει με φήμη 40 και κάθε εβδομάδα θα αποκτά 1 Πόντο Φήμης (με την προϋπόθεση ότι προπονεί μία ομάδα).

There are 10 reputation levels within the game:

PointsLevelDescription
20010SM Deity
1509SM Legend
1258SM Elite
1007SM Expert
756SM Professional
455SM Experienced
404SM Rookie

Your reputation will have an affect on several aspects of the game.

  • Firstly, which Πρωταθλήματα you can enter as a Προσαρμοσμένος Κόσμος Παιχνιδιού owner can select a minimum reputation level for entry.
  • Secondly, on how many clubs you can manage (please refer to My Home to see how many clubs you can currently manage).
  • Lastly, how other managers view you within the game.