Βοήθεια

συμβουλές

Προσαρμοσμένος Κόσμος Παιχνιδιού


οι ιδιαίτεροι κόσμοι παιχνιδιού ανήκουν και δημιουργήθηκαν από μέλη της κοινότητας του Soccer Manager. Ο δημιουργός του κόσμου παιχνιδιού μπορεί να αποφασίσει για τη μορφή και τους κανόνες του δικού του κόσμου παιχνιδιού.