Βοήθεια

συμβουλές

Λήξη Χρυσή διαχείριση


Τι θα συμβεί αν δεν ανανεώσω την Χρυσή διαχείριση μου;
Θα γίνετε Επαγγελματίας προπονητής και θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε το πολύ 2 συλλόγους (συν τον αριθμό των Πρωταθλήματα που έχετε αγοράσει).

Τι συμβαίνει με τον άλλο μου σύλλογο(ους);
Το αυτόματο σύστημα που υπάρχει θα αφαιρέσει τον επιπλέον σύλλογο(ους) από τον λογαριασμό σας.

Πως αποφασίζει το ΑΙ ποιά/ές ομάδα/ες να αφαιρέσει από το λογαριασμό μου?
Το ΑΙ θα αφήσει τις 2 πρώτες ομάδες που πήρες στο λογαριασμό και θα αφαιρέσει τις υπόλοιπες.

Γιατί η Χρυσή διαχείριση μου λέει ότι έχω αρνητικές μέρες;
Το SM αφήνει έναν Χρυσός προπονητής να πάει μέχρι και μείον 2 μέρες για να βοηθήσει με τυχόν προβλήματα κατά την ανανέωσή τους.

Μπορώ ακόμα να συμμετέχω στα Χρυσά Πρωταθλήματα;
Δεν θα μπορείτε πλέον να συμμετέχετε στα Χρυσά Πρωταθλήματα.

Τι γίνεται στις ομάδες μου μέσα στα Χρυσά Πρωταθλήματα;
Το σύστημα θα σου αφαιρέσει τις ομάδες από τον λογαριασμό σου.

Μπορώ να διαχειρίζομαι την ομάδα μου στις διοργανώσεις της SMFA ?
Δεν θα μπορείς να διαχειρίζεσαι την ομάδα σου στις διοργανώσεις της SMFA.

Τι συμβαίνει στις ομάδες μου στις διοργανώσεις της SMFA ?
Ο Βοηθός Προπονητή θα διαχειριστεί την ομάδα για λογαριασμό σου.

Μπορώ να διαχειρίζομαι μια εθνική ομάδα?
Δεν θα μπορείς να διαχειρίζεσαι μια εθνική ομάδα.

Τι θα απογίνει με τις εθνικές μου ομάδες;
Η "μηχανή παιχνιδιού'' θα διαγράψει όσες εθνικές ομάδες έχετε στο λογαριασμό σας.