Βοήθεια

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συναλλαγή σας, τότε παρακαλούμε να δημιουργήσετε ένα Ερώτημα Αναβάθμισης.

Ωστόσο, πριν δημιουργήσετε ένα Ερώτημα Αναβάθμισης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Είναι απαραίτητο να έχετε εγγραφεί και να είστε συνδεδεμένος/η, προκειμένου να κάνετε χρήση της Υποστήριξης.