Βοήθεια

συμβουλές

Κόσμος Παιχνιδιού


Ο Κόσμος Παιχνιδιού είναι ένα φανταστικό σκηνικό με στοιχεία που διαφέρουν από τον πραγματικό κόσμο. Κάθε Κόσμος Παιχνιδιού έχει ορισμένο το σύνολο των συλλόγων που μπορούν να διαχειριστούν από τους χρήστες και είναι χωρισμένος σε έναν συγκεκριμένο αριθμό κατηγοριών. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες και οι παίκτες του Κόσμος Παιχνιδιού μπορούν να αλληλεπιδρούν.