Επικοινωνία

Ηλεκτρον. διεύθυνση

Έρευνες Εργασίας και PR Enquiries: [email protected]

Σημείωση: Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν είναι για εξυπηρέτηση πελατών.

Διεύθυνση

Soccer Manager Ltd
Shorrock House,1 Faraday Court
Preston PR2 9NB
United Kingdom

Twitter

Facebook

Google Plus

Όροι χρήσης | Κανόνες Συμπεριφοράς | Πολιτική Ασφάλειας | Χάρτης περιοχών | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία

© 2005-2018 Soccer Manager Ltd. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα σήματα κατατεθέν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.