Όροι χρήσης

Εισαγωγή

 • Αυτοί οι όροι και συνθήκες ("Όροι") εφαρμόζονται σε όλες και οποιεσδήποτε διαθέσιμες χρήσεις της ιστοσελίδας του Soccer Manager και των παιχνιδιών του, των διοργανώσεών του, του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό την υπηρεσία Επικοινωνιών όπως ορίζεται παρακάτω ("Η Ιστοσελίδα") και οποιοδήποτε άλλο υλικό υποβάλλεται, αναρτάται ή με άλλον τρόπο τοποθετείται στην Ιστοσελίδα, μαζί με όλο και οποιοδήποτε υλικό, σχόλια, μηνύματα και άλλες επικοινωνίες που έχουν δημιουργηθεί στην, από ή χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε κομμάτι της ή οποιαδήποτε υπηρεσία σχετική με ("Επικοινωνίες").
 • Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, λογίζεται από το SoccerManager, πως αντιλαμβάνεστε, αποδέχεστε και είστε σε θέση να δεχτείτε τους Όρους Χρήσης, δεσμευόμενοι από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε ή δεν κατανοείτε αυτούς τους Όρους, θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα και κανένα μέρος αυτής, χωρίς περιορισμό στο να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Άν είστε κάτω των 18 χρονών και δεν καταβαίνετε αυτούς τους κανονισμούς παρακαλούμε ζητήστε από έναν γονέα ή κηδεμόνα να σας τους εξηγήσει.
 • Το Soccer Manager μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς και αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως όταν γίνουν προσβάσιμοι από www.soccermanager.com/terms-main.php

Πήγαινε στη Κορυφή

Χρήση του Web Site

 • Ο διευθυντής ποδοσφαίρου σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια για να μεταφορτώσει και να χρησιμοποιήσει τον ιστοχώρο απλώς για την ιδιωτική, μη εμπορική, προσωπική χρήση σας μόνο μέσω του Διαδικτύου. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε, υπο--άδεια ή να ασχοληθείτε με αυτό το δικαίωμα χωρίς προγενέστερη γραπτή άδεια του διευθυντή ποδοσφαίρου. Αυτοί οι όροι και τα δικαιώματα που χορηγούνται από τους δεν σας δίνουν οποιαδήποτε τίτλο ή ιδιοκτησία στον ιστοχώρο και δεν πρέπει να αναλυθούν ως πώληση ή μεταφορά οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου δικαιώματος.

Πήγαινε στη Κορυφή

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, δεξιά βάση δεδομένων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος και των δικαιωμάτων φόρεμα εμπόριο και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστοχώρο ανήκουν στην γιλέκο και Προπονητικής Ποδοσφαίρου, ή έχουν λάβει άδεια να Soccer Manager.
 • Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Soccer Manager υποστηρίζονται και διαφυλάσσονται.
 • Όλες οι εξωτερικές εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των σεβαστών ιδιοκτητών τους και το Soccer Manager δεν θέτει καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση σε σχέση με αυτά. Συγκεκριμένα, το Soccer Manager δεν διεκδικεί ούτε ενδιαφέρεται σε καμιά εξωτερική Επικοινωνία ή οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα που περιέχονται στο Web Site που αναφέρονται σε εκδηλώσεις, άτομα, οργανισμούς, ομάδες, συλλόγους, μέρη, στάδια, εταιρίες ή διαγωνισμούς του πραγματικού κόσμου (Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου)
 • Όλη η Πραγματική Παγκόσμια Βάση Δεδομένων και τα δικαιώματά μέσα σε αυτή είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών και το Soccer Manager δεν έχει και δεν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε σύνδεση ή σχέση με οποιαδήποτε Πραγματική Παγκόσμια Βάση Δεδομένων ή αντικείμενο μέσα σε αυτή.
 • Οι πληροφορίες του πραγματικού κόσμου στον ιστότοπο είναι μόνο για παροχή πληροφοριών και για ειλικρινή και δίκαιη αναγνώριση των γεγονότων.

Πήγαινε στη Κορυφή

Περιορισμοί και Υποχρεώσεις

 • Συμφωνείτε να μην:
  • παρεμβαίνετε στην ιστοσελίδα, αποπειραθείτε να παρεμβαίνετε στην ιστοσελίδα, τροποποιείτε, προσαρμόζετε, συγχωνεύετε, μεταφράζετε, μεταγλωττίζετε, αποσυναρμολογείτε ή να αναστρέφετε τη λειτουργία ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα από την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτήν, στο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία
  • αφαιρείτε, απενεργοποιείτε, τροποποιείτε, προσθέτετε ή "πειράζετε" οποιοδήποτε κωδικό ή δεδομένο του προγράμματος, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα
  • κάντε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Παιχνίδι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος
  • δημιουργείτε λογισμικό, το οποίο μιμείται τα δεδομένα ή την λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας
  • χρησιμοποιείτε ή μεταχειρίζεστε την Ιστοσελίδα, εκτός των όσων επιτρέπονται από αυτούς τους Όρους
  • περιλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας που στοχεύουν στη διευκόλυνση επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους εκτός της Ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε Επικοινωνία
  • χρησιμοποιήστε την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, ή πληροφορίες που αντλούνται από αυτήν, για την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Πραγματοποιείς οποιαδήποτε δημόσια ή εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Soccer Manager;
  • προβάλλετε υπερσυνδέσεις ιστοσελίδων, γραφικές υπερσυνδέσεις ή άλλη απυθείας σύνδεση προκειμένου να έχετε κέρδος στην ιστοσελίδα σας χωρίς να χρειάζεστε την έγγραφη άδεια του Soccer Manager.
  • εμφάνιση, δημοσιοποίηση, αντιγραφή, εκτύπωση, ανάρτηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Soccer Manager·
  • δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Επικοινωνίες προκειμένου να επεξεργαστείτε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα με αθέμιτο τρόπο ή για την πραγματοποίηση παράνομων ή ανήθικων σκοπών
  • δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Επικοινωνίες προκειμένου να επεξεργαστείτε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για την πραγματοποίηση εμπορικών ή επιχειρηματικών σκοπών
  • διαγράφετε ή επισκοτίζετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Πήγαινε στη Κορυφή

Κανόνες/Κώδικας Συμπεριφοράς

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να απομακρύνουμε ή να απαγορεύσουμε στους χρήστες τη χρήση του λογαριασμού τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς αποζημίωση για προσφάτως αγορασμένα αντικείμενα.
  • Μερικά παραδείγματα των λόγων που μπορεί να μας οδηγήσουν στο να αφαιρέσουμε ή να διακόψουμε τον λογαριασμό κάποιου χρήστη παρατίθενται παρακάτω:
   • Επαναλαμβανόμενη εξαπάτηση της Ιστοσελίδας, ειδικά στον τομέα των μεταγραφών
   • Προσπάθεια να επιδιορθωθούν/φτιαχτούν τα αποτελέσματα των αγώνων
   • Το να παίζει με περισσότερες από μία ομάδες στον ίδιο Κόσμος Παιχνιδιού
   • Το να χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς, προκειμένου να καταστρατηγήσει το όριο του ενός συλλόγου ανά Κόσμος Παιχνιδιού
   • Το να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με έναν τρόπο, ο οποίος εμείς θεωρούμε ότι καταστρέφει την εμπειρία των άλλων χρηστών
  • Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους 'Κανόνες Συμπεριφοράς' της Ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμοι στο www.soccermanager.com/code-of-conduct.php, τους κανόνες κάθε παιχνιδιού που διατίθενται στην Ιστοσελίδα και όλους τους άλλους εφαρμοστέους κανόνες.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Ιστοσελίδα

  • Ιστοσελίδες τρίτων και online υπηρεσίες στις οποίες οι συνδέσεις ("Εξωτερικές Ιστοσελίδες") δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από το Soccer Manager.
  • Οποιαδήποτε χρήση και πρόσβαση σε εξωτερικά site γίνεται με δική σας ευθύνη.
  • Οποιοδήποτε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ανατέθκλε σε εσάς είναι προσωπικός, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δεν πρέπει να τα αποκαλύπτεται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του Soccer Manager.
  • Όλες οι Επικοινωνίες που αποστέλλονται από το Soccer Manager και τα συνημμένα τους προορίζονται μόνο για τους αποδέκτες και/ή άλλους εξουσιοδοτημένους να τις παραλάβουν.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Φόρουμ και Επικοινωνίες

  • Ο Δικτυακός τόπος είναι μια υπηρεσία ψυχαγωγίας και πληροφόρησης και ως αποτέλεσμα αυτού το Soccer Manager εμπλέκεται στην μετάδοση, αποθήκευση, ανάκτηση και ενασχόληση με Επικοινωνίες τρίτων προσώπων χωρίς επανεξέταση, επιλογή ή αλλαγή του περιεχομένου τους - για το οποίο είναι μια απλή μετάδοση.
  • Οι απόψεις που εκφέρονται σε οποιαδήποτε από τις Επικοινωνίες είναι οι προσωπικές απόψεις των συντακτών τους και όχι αυτές του Soccer Manager, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά από το Soccer Manager.
  • Το Soccer Manager δεν είναι υπεύθυνο και αποποιείται κάθε ευθύνη για σχόλια, απόψεις ή τις παρατηρήσεις που εκφράζονται μέσω των Επικοινωνιών.
  • Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αναγνωρίζετε ότι το Soccer Manager δεν έχει καμία ευθύνη να επανεξετάσει το περιεχόμενο οποιονδήποτε Επικοινωνιών και ότι όλες οι Επικοινωνίες γίνονται διαθέσιμες με βάση το ότι το Soccer Manager απαιτείται και δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο ή κρίση στο περιεχόμενό τους.
  • Παρά τα ανωτέρω το Soccer Manager θα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί ή να απορρίπτει οποιεσδήποτε Επικοινωνίες και να αφαιρεί ή τιμωρεί την ικανότητά σας να κανετε ή να εισέρχεστε στις Επικοινωνίες.
  • Συμφωνείτε ότι το Soccer Manager μπορεί να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί και να προσαρμόζει τις Επικοινωνίες σας για οποιοδήποτε και όλους τους σκοπούς σχετικά με την ιστοσελίδα και την επιχείρηση του Soccer Manager και με το παρόν χορηγείτε μια απεριόριστη και μη-αποκλειστική άδεια να το πράττει και να παραιτείσθε από όλα τα λεγόμενα ηθικά δικαιώματα στις Επικοινωνίες σας.
  • Συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε καμία Επικοινωνία ή θα δημοσιεύσετε ή θα μεταδώσετε στην Ιστοσελίδα οποιαδήποτε δήλωση ή υλικό που:
   • είναι παράνομο ή επισύρει αστική ή ποινική ευθύνη,
   • προωθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
   • παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή βοηθά την παραβίαση ή την πειρατεία-λογοκλοπία,
   • περιλαμβάνει κάθε ιό υπολογιστή, "σκουλήκια" , λογικές βόμβες ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή τεχνικώς επιβλαβή δεδομένα
   • είναι υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, μεροληπτικό ή ανήθικο
   • παρενοχλεί οποιοδήποτε άτομο
   • πουλάει ή προωθεί οποιοδήποτε τρίτο μέρος
   • που αποσκοπεί ή επιχειρεί να κάνει κάποιον διακανονισμό προκειμένου να συναντήσει ένα παιδί ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών ή που μπορεί να έχει μια τέτοια συνάντηση ως στόχο ή αποτέλεσμα,
   • περιέχει απαγορευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης, των ιατρικών πληροφοριών ή των απόρρητων πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, ή
   • επιζητεί, προσκαλεί, ενθαρρύνει, τάσσεται υπέρ, εξωθεί σε ή προκαλεί κάποιο από ή όλα τα προαναφερθέντα.
 • Ένα γνωστό ρίσκο της χρήσης του ίντερνετ είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα αυτοί που λένε ότι είναι. Οι άνθρωποι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες ή να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που είναι αναξιόπιστος, παραπλανητικός ή παράνομος. Το Soccer Manager δεν έχει κανένα τρόπο να πει αν οι δηλώσεις που γίνονται από άλλους χρήστες είναι αληθινές. Αυτό είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει μόνο από εσάς. Συνεπώς θα πρέπει να ασκείτε κάποιου βαθμού προσοχή όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της αποδέχεστε ότι αυτή είναι η περίπτωση και ότι χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με δικό σας ρίσκο. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ, ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ.
 • Πήγαινε στη Κορυφή

  Yποχρέωση

  • Το SoccerManager παρέχει και διατηρεί την ιστοσελίδα για προσωπική διασκέδαση, μία "ως έχει" βάση κι ευθύνεται μόνο για να παρέχει τις υπηρεσίες της με υπευθυνότητα, ικανότητα και προσοχή.
  • Το Soccer Manager δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με την Ιστοσελίδα και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Soccer Manager αποκλείει την ευθύνη για:
   • οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου την οποιαδήποτε χωρίς περιορισμό άμεση, έμμεση, ειδική, τιμωρητική ή συνεχόμενη απώλεια είτε προκύψει, είτε δεν προκύψει από οποιοδήποτε πρόβλημα για το οποίο το Soccer Manager έχει ενημερωθεί.
   • την ακρίβεια, την κυκλοφορία ή την εγκυρότητα των πληροφοριών και το υλικό που περιέχεται στις Επικοινωνίες ή στην Ιστοσελίδα,
   • οποιεσδήποτε διακοπές ή καθυστερήσεις στην ενημέρωση της Ιστοσελίδας,
   • οποιαδήποτε λάθος ή ανακριβή πληροφορία στο Web Site,
   • την παραβίαση από οποιονδήποτε άνθρωπο οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου τρίτου μέσω των Επικοινωνιών ή της χρήσης της Ιστοσελίδας,
   • τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, το περιεχόμενο ή την φύση των Εξωτερικών Ιστοσελίδων,
   • οποιαδήποτε συναλλαγή, στην οποία εμπλέκονται Εξωτερικές Ιστοσελίδες,
   • οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλη περιουσία, που προκαλούνται από πρόσωπα, τα οποία έχουν πρόσβαση, χρησιμοποιούν ή "κατεβάζουν" την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε Επικοινωνία,
   • όλες τις ανακοινώσεις, τις εγγυήσεις, τις συνθήκες και άλλους Όρους, που διαφορετικά θα είχαν εφαρμογή στο παιχνίδι, ενώ τώρα δεν έχουν, καθώς το έγγραφο που ορίζει τους όρους και τις συνθήκες χρήσης καλύπτει πλήρως τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του παιχνιδιού.
  • Το Soccer Manager δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς λάθη.
  • Το Soccer Manager δεν θα ευθύνεται καθόλου για την αποτυχία να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωση βάση της παρούσας συμφωνίας,εάν η αδυναμία προκαλείται από την εμφάνιση οποιασδήποτε ανάγκης που υπερβαίνει τον έλεγχο των μερών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό διακοπές διαδικτύου, διακοπές επικοινωνιών, πυρκαγιά, πλυμμήρα, πόλεμο η θεομηνίες.
  • Εκτός και αν όπως προβλέπεται ανωτέρω δεν υπάρχει καμία άλλη εξουσιοδότηση, διατάξεις ή άλλοι όροι, σαφείς ή υπονοούμενοι, νομικοί ή άλλου τύπου, και όλοι οι τέτοιοι όροι αποκλείονται με το παρόν έγγραφο κατά το μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από το νόμο.
  • Οι παρόντες Όροι παραπάνω υπόκεινται σε εκ του νόμου και των κοινών δικαιωμάτων των καταναλωτών σας δικαίου και δεν περιορίζει τα δικαιώματα που μπορεί να έχετε ως καταναλωτής, που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε το αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη Soccer Manager για θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τους αμέλεια ούτε οποιαδήποτε δόλια παράσταση.
  • Συμφωνείτε ότι αναφορικά με την χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα συμπεριφερθείτε με τρόπο ο οποίος είναι παράνομος ή επισύρει αστική ή ποινική ευθύνη ή μπορεί να δυσφημίσει την Ιστοσελίδα.
  • Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και αντιπροσωπεύετε την προσχώρηση και για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας.
  • Με το παρόν αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και κρατήστε πατημένο το Soccer Manager και θυγατρικές Soccer Manager και στελέχη, διευθυντές Soccer Manager, ιδιοκτήτες, πράκτορες, οι πάροχοι πληροφοριών, οι θυγατρικές, δικαιοπάροχους και τους δικαιοδόχους (συλλογικά, τα "Αποζημιούμενα Μέρη») αβλαβείς από και εναντίον κάθε ευθύνη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που επιβαρύνουν τα Αποζημιούμενα μέρη, σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων ή απαιτήσεις που απορρέουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε Επικοινωνιών και οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού μέλους σας. Θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σας να συνεργαστεί με Προπονητικής Ποδοσφαίρου για την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης. Soccer Manager διατηρεί το δικαίωμα, με δικά του έξοδα Soccer Manager, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο κάθε θέμα διαφορετικά υπόκεινται σε αποζημίωση από εσάς.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Τερματισμός

  • Χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχει, το Soccer Manager μπορεί να αφαιρέσει,να περιορίσει, να ακυρώσει ή να αναστείλει την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και κάθε μέρος της χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ότι έχετε παραβιάσει οποιοδήποτε από αυτούς τους όρους.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Πολιτική Απορρήτου και Cookie

 • Μόνο το Soccer Manager θα χρησιμοποιήσει τις ιδιωτικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Data Protection Act 1998.(Σύστημα Προστασίας Δεδομένων 1998)
  • Το Soccer Manager ίσως σας ζητήσει κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες και έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε προσωπικές πληροφορίες στον Ιστότοπο (όπως το όνομα σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) όταν εγγραφείτε ή εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα.
  • Το Soccer Manager μπορεί επίσης να καταγράψει ποια τμήματα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών σας ενδιαφέρουν καθώς και τους τρόπους κυκλοφορίας των χρηστών και χρήσης του ιστοχώρου. Αυτές οι πληροφορίες θα φυλάσσονται με ασφάλεια, σύμφωνα με μια πολιτική εσωτερικής ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
   • επεξεργαστούμε τις Επικοινωνίες σας, την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα και για να σας επιτρέψουμε τη χρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας και των συναφών υπηρεσιών
   • άνοιξε και χρησιμοποίησε το λογαριασμό σου και απόκτησε μια ενημερωμένη, ικανοποιητική και αξιόπιστη εξυπηρέτηση..
   • διαχειριστούμε κληρώσεις
   • λειτουργήσουμε γενικά την Ιστοσελίδα
  • Η Google και η DoubleClick DART cookie:
   • Η Google, ως τρίτος πωλητής, χρησιμοποιεί cookies για να προβάλλει διαφημίσεις σ΄ αυτό το site.
   • Η χρήση του cookie DART της google επιτρέπει την παρουσίαση διαφημίσεων στους χρήστες ανάλογα με τις επισκέψεις τους σε αυτή την σελίδα και σε άλλες σελίδες στο διαδίκτυο.
   • Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν την χρήση του cookie DART επισκεπτόμενοι το Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google για περιεχόμενο και διαφημίσεις.
   • Χρησιμοποιούμε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για να παρέχουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.
   • Αυτές οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομά σας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου) σχετικά με τις επισκέψεις σας σ΄ αυτήν και σ΄ άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.
   • Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρακτική που ακολουθείται και να μάθετε τι επιλογές μπορείτε να κάνετε ώστε να μη χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από αυτές τις εταιρείες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σάιτNetwork Advertising Initiative.
  • Με την εγγραφή σου και την υποβολή των στοιχείων σου συμφωνείς σε αυτήν τη χρήση
  • Με τον καιρό το Soccer Manager παρακολουθεί και καταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για να βελτιώσει τις παροχές υπηρεσιών προς εσάς.
  • Το Soccer Manager δεν θα συλλέξει ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς χωρίς την ρητή σας συναίνεση.
  • Σύμφωνα με τις πληροφορίες προστασίας Act 1998, το Soccer Manager εγκράφεται με τις πληροφορίες της ς[ιτροπής Z1222362.
  • Αν πιστεύετε οτί το Soccer Manager έχει για εσάς πληροφορίες τις οποίες δεν θέλετε το Soccer Manager να κατέχει ή αυτες ειναι λανθασμένες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Soccer Manager όπως περιγράφεται παρακάτω και το Soccer Manager θα διορθώσει ή θα αφαιρεσει τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την επιθυμία σας το συντομότερο δυνατό.
  • Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την μυστικοπάθεια , τα πολιτικά απόρρητα ή για την ιστοσελίδα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Soccer Manager όπως περιγράφεται πιο κάτω.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Εμπορικές επικοινωνίες

  • Το Soccer Manager σου δίνει την επιλογή αν θες ή όχι το Soccer Manager ή άλλες φημισμένες εταιρίες να επικοινωνούν μαζί σου για μελλοντικές προσφορές, εκδηλώσεις και νέες υπηρεσίες ή σχετικές δραστηριότητες που μπορεί να βρεις χρήσιμες. Το Soccer Manager θα ήθελε να σε κρατάει ενήμερο για τις αναπτύξεις στο Web Site και ορισμένα Παιχνίδια. Το Soccer Manager θα ήθελε να μοιραστεί πληροφορίες με άλλες φημισμένες εταιρίες που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον προσφορές και πληροφορίες για εσένα (μέσα και έξω από την EU).
  • Το Soccer Manager δεν θα σου στείλει διαφημηστικά email η θα δώσει τις πληροφορίες σου σε τρίτους εκτός αν δώσεις την συγκατάθεση σου η την έχεις δωσει ήδη.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Cookies

  • Το Soccer Manager χρησιμοποιεί τα 'cookies' στην Iστοσελίδα. Τα cookies είναι ένας τρόπος όπου πληροφορίες όπως το πότε επισκεφτήκατε την Ιστοσελίδα στο παρελθόν καταγράφονται στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται από το Soccer Manager για να βελτιώσει την Ιστοσελίδα και τις διαθέσιμες σε σας υπηρεσίες. Εάν δεν επιθυμείτε το Soccer Manager να χρησιμοποιεί τα cookies, όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα παρακαλείστε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή του διαδικτύου σας να μην δέχεται τα cookies. Στη βοήθεια του υπολογιστή σας μπορείτε να μάθετε πως να το κάνετε αυτό αλλά προσέξτε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα σας να χρησιμοποιείτε την Iστοσελίδα και τα Παιχνίδια.
  • Αν δεν απενεργοποιήσετε τα "cookies" ο ιστότοπος θα ζητάει και θ' αποθηκεύει στοιχεία όπως όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να εισάγει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες της συνδρομής ή των φορμών επικοινωνίας ώστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με λιγότερη συμπλήρωση φορμών.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Προϊόντα προς πώληση

  • Ο δικτυακός τόπος είναι ελεύθερος να χρησιμοποιειθει και να παίχτεί, ωστόσο μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον υπηρεσίες και λειτουργίες προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων μη περιορισμό των ιδιωτικών πρωταθλήματών Προϊόντα προς πώληση
  • Προϊόντα προς πώλησηείναι χαρακτηριστικά της τοποθεσίας Web που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με βάση την άδεια που χορηγείται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις και η χρήση της Ιστοσελίδας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε περιουσία ενσώματα ή άυλα (συμπεριλαμβανομένων τυχόνΕξαγοράσιμο χαρακτηριστικό
  • Προϊόντα προς πώληση περιλαμβάνουν εικονικά χρήματα που χρησιμοποιούνται και ως μέρος της ιστοσελίδας"Εικονικο νομισμα."
  • Το Εικονικο νομισμα. μπορεί να ανταλλαχθεί για άλλα Προϊόντα προς πώληση μόνο στο πλαίσιο της ιστοσελίδας.
  • Το Εικονικο νομισμα. είναι ένα Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό και όπως όλα τα Προϊόντα προς πώληση δεν έχουν καμμία χρηματική και πραγματική αξία.
  • Όταν αγοράζετε ένα Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό αγοράζετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτό το Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό μέσα, εντός και ως μέρος της ιστοσελίδας μόνο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.
  • Είναι μια προϋπόθεση και βασικός όρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και η χρήση του Web Site , όπου δεν μπορείς και δεν πρέπει να αγοράζεις, πωλείς, ανταλλάζεις, εμπορεύεσαι, δανείζεις, νοικιάζεις ή αντιμετωπίσεις καθ 'οιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό (συμπεριλαμβανομένων των Εικονικο νομισμα.) εκτός της ιστοσελίδας ή σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ότι, όπως ρητά προβλέπεται ανωτέρω ότι δηλαδή Εικονικο νομισμα.) μπορούν να ανταλλαγούν μόνο για ορισμένες άλλες καθορισμένες Προϊόντα προς πώληση και ως μέρος του Web Site μόνο.
  • Πρόκειται για μια ακόμη προϋπόθεση και θεμελιώδης όρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να μην και δεν πρέπει να αγοράζει, πωλεί, ανταλλαγή, swap, την ανταλλαγή, το εμπόριο, δανείστε, νοικιάστε ή άλλως αντιμετωπίζουν με οποιοδήποτε τρόπο με άλλη πτυχή της ιστοσελίδας σας, συμπεριλαμβανομένων ο λογαριασμός Web Site, τον κωδικό ή το όνομα χρήστη.
  • Τα Προϊόντα προς πώληση μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, να πληρωθούν μέσω κινητού ή μέσω λογαριασμού Paypal.
  • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. ΤΟ SOCCER MANAGER ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΑ (ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ). ΤΟ SOCCER MANAGER ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΈΜΒΑΣΜΑ Ή ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Ή ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ SOCCER MANAGER.
  • Προϊόντα προς πώλησηείναι διαφημισμένα για πωλήσεις στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να μπορείτε να προσφέρετε για να τα αγοράσετε για την δηλωμένη τιμή με τον τρόπο που περιγράφετε παραπάνω.
  • Όταν ολοκληρώσετε και υποβάλλετε την απαιτούμενη online φόρμα για την αγορά Προϊόντα προς πώληση προσφέρεστε να την αγοράσετε στην τιμή που αναφέρεται στην ("Παραγγελία").
  • Οι παραγγελίες υπόκεινται σε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες και θα επιβεβαιώνται είτε με ηλεκτρονικό μύνημα είτε με γραπτή απάντηση ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής. Οι παραγγελίες θα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτές όταν το Soccer Manager στείλει το επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μύνημα ή την γραπτή απάντηση.
  • Το Soccer Manager μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε πώληση και να μην παρέχει Προϊόντα προς πώληση αν είναι απαραίτητο, όπως και να αλλαξει ή να διακόψει τη διαθεσιμότητα Προϊόντα προς πώληση οποιαδήποτε στιγμη σύμφωνα με την κρίση του.
  • Η αγορά του Προϊόντα προς πώληση είναι μία υπηρεσία που αρχίζει όταν το Soccer Manager κάνει το Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό διαθέσιμο, με την προϋπόθεση να μην μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία.
  • Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εξαγοράσιμο χαρακτηριστικό λόγω βλάβης στην ιστοσελίδα Soccer Manager θα επιχειρήσουμε αναπλήρωση του. Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτό θα πάρετε αποζημίωση.
  • Με εξαίρεση όσα προβλέπονται ρητά όλες οι αγορές Προϊόντα προς πώληση(συμπεριλαμβανομένου του Εικονικο νομισμα.) είναι οριστικές και δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.Αν το Soccer Manager υποχρεούται να εκδώσει μια εντολή για επιστροφή χρημάτων υπό αυτούς τους όρους,θα πρέπει να σας επιστρέψει τα χρήματα σας στο λογαριασμό με οποιοδήποτε ποσό που χρεώνεται από την πιστωτική σας κάρτα ή χρεωστική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής σε σχέση με Προϊόντα προς πώληση και να αφαιρέσει τα Προϊόντα προς πώληση σας απο την ιστοσελίδα (που μπορεί να περιλαμβάνουν κόσμους παιχνιδιού ή συλλόγους που έχετε χρησιμοποιήσει και είναι συνδεδεμένα με τοΠροϊόντα προς πώληση)
  • Η χρέωση θα εμφανιστεί είτε στον μηνιαίο λογαριασμό της πιστωτικής σου κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου. Οι παραγγελίες μέσω πιστωτικής κάρτας θα επιβεβαιώνονται με ηλεκτρονικό μύνημα και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου με γραπτή απάντηση και θα θεωρούνται ότι έγιναν δεκτές όταν το Soccer Manager είτε θα στέλνει το επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μύνημα ή την γραπτή απάντηση. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες και κινήσεις θα αποστέλλονται στην διέυθυνση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, της χρεωστικής κάρτας ή του κινητού τηλεφώνου και όχι στην διεύθυνση της αποστολής όταν αυτή διαφέρει με τις προηγούμενες.
  • Δεν θα χρεωθείτε για οποιαδήποτε παραγγελία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και όπου είναι απαραίτητο το Soccer Manager θα πιστώνει ξανά στο λογαριασμό σας κάθε ποσό που σας έχει χρεωθεί.
  • Το Soccer Manager δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια συγκεκριμένηΕξαγοράσιμο χαρακτηριστικό θα είναι πάντα διαθέσιμη
  • Σημαντικό: Προσπαθούμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτό το site είναι ακριβείς. Ωστόσο, μόνο περιστασιακά, ένα λάθος μπορεί να συμβεί. Αν Soccer Manager ανακαλύψει ένα λάθος που σας επηρεάζει Soccer Manager θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό. Υπό αυτές τις συνθήκες Soccer Manager διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει μια συναλλαγή έως ότου το λάθος διορθωθεί και θα χρησιμοποιήσει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει το ίδιο λάθος δεν θα επαναληφθεί και ότι έχει διορθωθεί το συντομότερο δυνατό.
  • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε, πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε κανέναν λογαριασμό, ή ακόμη να προσφέρετε για αγορά, πώληση, δωρεά ή συναλλαγή οποιοδήποτε λογαριασμού, ή Προϊόντα προς πώληση και κάθε τέτοια απόπειρα θα ακυρώνεται.
  • Το Soccer Manager δεν επιτρέπει ούτε προτιθέμενες μεταβιβάσεις οποιουδήποτε λογαριασμού και/ή Προϊόντα προς πώληση που γίνονται εκτός παιχνιδιού, ούτε πώληση, δωρεά ή ανταλλαγή στον πραγματικό κόσμο οτιδήποτε εμφανίζεται ή προέρχεται από την ιστοσελίδα, εκτός αν σας έχει δώσει προηγουμένως το Soccer Manager γραπτή άδεια.
  • Συνεπώς,δεν επιτρέπεται να πουλησήσετε οποιονδήποτε λογαριασμό και/ή Προϊόντα προς πώληση για αληθινά χρήματα ή να ανταλλάξετε κάποιο απο αυτά εκτός παιχνιδιού.Οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνετε κάτι ανάλογο αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων και μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης σας της ιστοσελίδας.
  • Τα νόμιμα δικαιώματά σας είναι ανεπηρέαστα από αυτούς τους Όρους.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Γιατί διαφορετικοί τρόποι πληρωμής έχουνε διαφορετικές τιμές?

  Θα παρατηρήσεις ότι το ποσό των SM Πιστώσεις που σε δίνουμε για την ίδια τιμή διαφέρει ανάλογα τον τρόπο πληρωμής. Αποφασίσαμε μετά από πολύ ώριμη σκέψη και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικές συμφωνίες με διάφορες εταιρείες που η κάθε μία παρέχει διαφορετικό τρόπο πληρωμής. Αυτοί παίρνουν ποσοστό από τα λεφτά που πληρώνετε, όμως το πόσο που παίρνουν διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα μπορούσαμε να διανείμουμε SM Πιστώσεις ισότιμα σε όλους τους τρόπους πληρωμής παίρνοντας τον μέσο όρο των διαφορετικών ποσοστών εκταμίευσης, αλλά δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε και να αυξήσουμε τις τιμές στους φθηνότερους τρόπους πληρωμής καθώς θέλουμε ν' αφήσουμε σε σας αυτό το προνόμιο με την μορφή περισσότερων SM Πιστώσεις.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Γενικοί Όροι και Συνθήκες

  • Αυτοί οι όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας σας με το Soccer Manager και υπερισχύουν οποιονδήποτε όρων και προυποθέσεων που μπορεί να προτείνετε.
  • Αδυναμία να τεθεί σε ενέργεια οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση οποιουδήποτε όρου ή δικαιώματος.
  • Αν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων αποδειχθεί ανεφάρμοστο, τότε θα εφαρμόζεται μέχρι εκείνο το σημείο που αντικατοπτρίζει την πρόθεση της διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
  • Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και καμία ανακοίνωση ή εγγύηση δεν δίνεται σχετικά με το εάν η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό καθεστώς και τους τοπικούς νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας.
  • Η χρήση του Soccer Manager και αυτων των Όρων υπόκεινται στους νόμους της Αγγλίας οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι της ερμηνίας και εφαρμογής όλων των παραπάνω δικαιωμάτων, εξαιρέσεων και συνθηκών χρήσης, θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και τα μέρη θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.
 • Η Αγγλική Έκδοση αυτών των Όρων είναι η επικρατούσα και έγκυρη έκδοση, και οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων είναι μόνο για αναφορά
 • Πήγαινε στη Κορυφή

  Πρόσθετοι όροι για τη χρήση των Google Maps

  • Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Soccer ManagerGoogle Maps, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους GoogleΌροι χρήσης

  Σχετικά με το Soccer Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Καταχωρημένος αριθμός επιχείρησης: 05271374
  • Καταχωρημένη διεύθυνση επιχείρησης: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  21 Μάιος, 2018

  Μπορούμε ανα πάσα στιγμή να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς ειδοποίηση

  Παρακαλώ έλεγχε τακτικά

  Η συνέχιση της χρήσης του Soccer Manager έπειτα από πιθανές αλλαγές, συνιστά την αποδοχή σας σε αυτές.

  Πήγαινε στη Κορυφή

  Όροι χρήσης | Κανόνες Συμπεριφοράς | Πολιτική Ασφάλειας | Χάρτης περιοχών | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία

  © 2005-2019 Soccer Manager Ltd. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Όλα τα σήματα κατατεθέν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.