Βοήθεια

συμβουλές

Κατασκευή Γηπέδου


'Χτίσιμο σταδίου' είναι ένα χαρακτηριστικό στο οποίο η τρέχουσα χωρητικότητα του σταδίου αυξάνεται αν ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο σύλλογος του δεν έχει την κατάλληλη χωρητικότητα για να ανταγωνιστεί επιτυχημένα στην τρέχουσα κατηγορία.