Βοήθεια

συμβουλές

Χρυσός Κόσμος Παιχνιδιού


Οι εκλεκτοί Χρυσά Πρωταθλήματα περιέχουν πολλαπλά εθνικά πρωταθλήματα που εκτελούνται την ίδια στιγμή σε έναν τεράστιο Κόσμος Παιχνιδιού. Η μορφή αυτών των εκλεκτών Πρωταθλήματα τους κάνει ξεχωριστούς από κάθε άλλον.

Υπάρχουν προς το παρόν 3 διαφορετικά πρότυπα Κόσμος Παιχνιδιού:

  • Έκδοση Ι - αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει 6 εθνικά πρωταθλήματα και 6 πολυεθνικά/περιφερειακά πρωταθλήματα. Τα Χρυσά Πρωταθλήματα 1 έως 16 δημιουργήθηκαν με βάση αυτό το πρότυπο. Ένα παράδειγμα της Έκδοσης Ι βρίσκεται εδώ.
  • Έκδοση ΙΙ - αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει 15 εθνικά πρωταθλήματα. Τα Χρυσά Πρωταθλήματα 17 έως 146 δημιουργήθηκαν με βάση αυτό το πρότυπο. Ένα παράδειγμα της Έκδοσης ΙΙ βρίσκεται εδώ.
  • Έκδοση ΙΙΙ - αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει 19 εθνικά πρωταθλήματα. Από τα 19 εθνικά πρωταθλήματα τα 14 θα είναι σταθερά (το οποίο σημαίνει ότι θα βρίσκονται σε κάθε μελλοντικό Χρυσό Πρωτάθλημα) και τα υπόλοιπα 5 εθνικά πρωταθλήματα θα είναι διαφορετικά κάθε φορά (αφού θα επιλέγονται τυχαία από μια σειρά εθνικών πρωταθλημάτων).Το Χρυσό Πρωτάθλημα 147 ήταν ο πρώτος Κόσμος Παιχνιδιού που δημιουργήθηκε με βάση αυτό το πρότυπο. Όλοι οι μελλοντικοί Χρυσά Πρωταθλήματα θα δημιουργηθούν με βάση αυτό το πρότυπο. Ένα παράδειγμα της Έκδοσης ΙΙΙ βρίσκεται εδώ.

Κάθε Χρυσό Πρωτάθλημα δημιουργείτε σε μια τυχαία ημερομηνία και ώρα.

Αν είστε ακόμα Επαγγελματίας προπονητής και θα θέλατε να πάρετε μέρος σε αυτούς τους επίλεκτους Πρωταθλήματα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναβαθμίσετε τον λογαριασμό σας μέσω τις Αναβαθμίσεις.